ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI

- REKRUTACJA TRWA !!!

 

 

    Szanowni Państwo,

   Zdając sobie sprawę ze skali występowania zaburzenia autystycznego u dzieci oraz niedostatecznej pomocy w naszym województwie w leczeniu, terapii oraz organizowaniu form wychowania przedszkolnego, postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i otworzyć Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny U Tygryska” dla dzieci z autyzmem.

   Z końcem sierpnia 2011 r. pozytywnie przeszliśmy kontrolę sanepidu i straży pożarnej, a z dniem 02.09.2011 r. zostaliśmy wpisani do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

    Punkt Przedszkolny rozpoczął swoją działalność z dniem 01.01.2012 r.

 

    Nasz Punkt Przedszkolny jest przeznaczony dla 14-ściorga dzieci.

 

    Do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "U Tygryska" będą przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

    W naszej pracy  zwracamy szczególną uwagę na zajęcia terapeutyczne oraz rozwój kompetencji społecznych. Chcemy jak najlepiej przygotować naszych wychowanków do nauki i  współpracy w grupie na dalszych etapach edukacyjnych. W oparciu o obserwację, diagnozę oraz wywiady konstruujemy Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, które stanowią podstawę do naszej pracy.

 

Główne cele terapeutycznego punktu przedszkolnego:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z autyzmem, w wieku od 3 do 5 roku życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia, również, zgodnie z orzeczeniem do 8 roku życia) zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

 • zapewnienie wychowania, opieki, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 • wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku,

 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

    Planowane zajęcia terapeutyczne:

 • terapie grupowe,

 • terapie indywidualne (m. in. oparte na Stosowanej Analizie Zachowania – ABA, integracja sensoryczna SI),

 • komunikacja alternatywna i wspomagająca PECS,

 • zajęcia muzyczno–ruchowe

 • Weronika Sherborne,

 • neurologopedia,

 • logopedia,

 • dogoterapia,

 • terapia ruchowa w basenie.

   

  Posiadamy wydzielony specjalnie dla dzieci ogród oraz salę do integracji sensorycznej.  

   

  Nabór dzieci do naszego Punktu Przedszkolnego

  jest prowadzony przez cały rok.

  Liczba miejsc jest ograniczona.

   

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !